Nederlands Verplaatsingspanel

Het Nederlands Verplaatsingspanel (NVP) is een unieke grootschalige informatiebron over verplaatsingsgedrag, motieven en achtergrondkenmerken van Nederlanders. 

Met toestemming van de panelleden wordt via een smartphone-app bijgehouden wanneer, hoe, waar en met welk vervoermiddel ze zich verplaatsen. Deze informatie, in combinatie met de relevante achtergrondkenmerken van de panelleden, levert in geaggregeerde en geanonimiseerde vorm waardevolle inzichten op. In lijn met de AVG wordt de data met zorg verwerkt en gegevens die individuen kunnen identificeren afgeschermd. Het NVP is een initiatief van DAT.MobilityKantar en Mobidot. 

Klik hier voor de speciale informatie van het NVP.