Verplaatsingspatronen uit mobiele telefoondata

Een continu totaaloverzicht | 

Mensen die onderweg zijn maken met hun smartphones honderden keren per dag verbinding met zendmasten of bepalen met GPS hun locatie. Met deze gegevens zijn anonieme verplaatsingspatronen af te leiden die verkeers- en vervoersbewegingen continu in beeld brengen. Of het nu gaat over een doelgroep met herkomsten en bestemmingen, over bezoekersaantallen of over druktebeelden; DAT.Mobility biedt vanuit deze big-data-bron verschillende toepassingen en webapplicaties.

Nationale Herkomst-Bestemmingsmatrices
Tellen, meten en enquêteren was in combinatie met verkeersmodellering decennialang de enige wijze om verplaatsingspatronen in beeld te brengen. Met de Nationale Herkomst-Bestemmingsmatrix op basis van Mobiele telefonie-data kan nu al veel: 

  • Verplaatsingen per uur van de dag;
  • 7 dagen per week, 365 dagen per jaar, continu;
  • Verplaatsingen tussen alle postcode 4-gebieden in Nederland;
  • Vertaald naar intensiteiten op de weg en reizigers per spoor.

 Druktebeelden en herkomstenkaarten
Om vrijwel direct inzicht te krijgen in bezoekersaantallen en verkeersdrukte bieden wij u een dienst (online-tool) of specifiek maatwerk aan. Voor iedereen die overtuigende inzichten en visualisaties nodig over bezoekersaantallen, herkomsten van bezoekers, reistijden en druktebeelden op elk moment van het jaar. Voor elke stad, regio, of evenement. 

Verplaatsingsonderzoek met de Sense.DAT app
Sense.DAT is de slimme, intelligente App die u in het kader van mobiliteitsonderzoek ondersteunt bij het registreren van uw dagelijkse verplaatsingen (ritten dagboek) en reisbeleving. Sense.DAT registreert volautomatisch uw reisgedrag. en is speciaal ontwikkeld voor de ondersteuning van panel gebaseerd mobiliteitsonderzoek.