Het Nederlands Verplaatsingspanel (NVP) is een unieke grootschalige informatiebron over verplaatsingsgedrag, motieven en achtergrondkenmerken van Nederlanders. 
Realtime Traffic Prediction (RTP) is een beslissingsondersteunende filosofie die wegbeheerders helpt om de bereikbaarheid van wegverkeer continue te optimaliseren - een compleet overzicht van verkeersdrukte en doorstroomsnelheid op het gehele wegennet. 
Lees hier onze recente blogs over onder meer Realtime Traffic Prediction en andere voorbeelden van onze expertise. 
Ruimtelijke ontwikkelingen en de daarmee samenhangende mobiliteit hebben onmiskenbaar effecten op het milieu (geluid, luchtkwaliteit en Co2). Met Icinity kunnen de effecten hiervan in beeld worden gebracht en worden getoetst aan de wettelijke kaders. Icinity is een applicatie voor het bouwen, presenteren en analyseren van milieumodellen. Meer dan honderd Nederlandse gemeenten, vaak verenigd in regionale milieudiensten, maken inmiddels gebruik van Icinity. 
We hebben geregeld nieuwe collega's nodig. Kijk hier voor meer informatie! 
Soms is het best moeilijk om de breedte van onze oplossingen in volle omvang te doorgronden. Heeft u vragen? Aarzel niet en bel Dat.mobility: 0570 666 111

Agenda