Het Nederlands Verplaatsingspanel (NVP) is een unieke grootschalige informatiebron over verplaatsingsgedrag, motieven en achtergrondkenmerken van Nederlanders. 
Realtime Traffic Prediction (RTP) is een beslissingsondersteunende filosofie die wegbeheerders helpt om de bereikbaarheid van wegverkeer continue te optimaliseren - een compleet overzicht van verkeersdrukte en doorstroomsnelheid op het gehele wegennet. 
Lees hier onze recente blogs over onder meer Realtime Traffic Prediction en andere voorbeelden van onze expertise. 
Oplossingen waarmee u een scherp beeld krijgt van alle facetten van mobiliteit.
Oplossingen waarmee u de infrastructuur en mobiliteit kunt beheren, beïnvloeden of bijsturen.
Oplossingen voor de (middel)lange termijnplanning van mobiliteit van infrastructuur en openbaar vervoer.
We hebben geregeld nieuwe collega's nodig. Kijk hier voor meer informatie! 
Soms is het best moeilijk om de breedte van onze oplossingen in volle omvang te doorgronden. Heeft u vragen? Aarzel niet en bel DAT.Mobility: 0570 666 111

Agenda