Nederlands Verplaatsingspanel

Het Nederlands Verplaatsingspanel (NVP) is een unieke grootschalige informatiebron over verplaatsingsgedrag, motieven en achtergrondkenmerken van Nederlanders. Met toestemming van de panelleden wordt via een smartphone-app bijgehouden wanneer, hoe, waar en met welk vervoermiddel ze zich verplaatsen. Deze informatie, in combinatie met de relevante achtergrondkenmerken van de panelleden, levert in geaggregeerde en geanonimiseerde vorm waardevolle inzichten op. In lijn met de AVG wordt de data met zorg verwerkt en gegevens die individuen kunnen identificeren afgeschermd. Het NVP is een initiatief van DAT.MobilityKantar en Mobidot. 
(Het NVP is een initiatief van particuliere ondernemingen. Om de continuering en uitbreiding van deze waardevolle databron te verzekeren is financiering vanuit opdrachten van de overheid en het bedrijfsleven een voorwaarde). 

In de hieronder getoonde grafieken wordt een voorbeeld getoond van de mogelijkheden ten tijde van de coronapiek. Actuele data van dag tot dag zijn beschikbaar bij DAT.Mobility. 

Effecten van COVID-19

De piek in supermarktbezoek laat zien dat Nederlanders op 13 maart massaal hamsterden. Dit terwijl het supermarktbezoek daarna wel is verminderd, maar hetzelfde dagpatroon behoudt. Reizen voor werk is sterk en voor onderwijs zeer sterk afgenomen. Maar het halen van een ‘frisse neus’ is duidelijk toegenomen na de start van de coronacrisis.  

 

Verplaatsingsmotieven 
Het motief van een verplaatsing wordt afgeleid uit de aard van de bestemming en de frequentie waarmee die bestemming wordt aangedaan. Uit de data blijkt waar thuis, werklocatie of opleidingsplek is. Ook boodschappen doen kan worden vastgesteld, en ziekenhuisbezoek kan worden onderscheiden van mensen die er werken. De eerste interpretatie van de motieven is vrij globaal, maar de data laten diepgaande analyse toe. Daarbij moet de representativiteit van de data in acht genomen worden én bewaken we te allen tijde de privacy van individuen. Sinds de uitbraak van Corona is de vervoerwijzekeuze van mensen drastisch gewijzigd. Sterke afnames in autoverplaatsingen en het bijna verdwijnen van reizen per openbaar vervoer. Aan de andere kant zijn fietsen en lopen juist veel meer in trek geraakt. 

Coronacrisis

Het NVP biedt ook antwoord op aan de coronacrisis gerelateerde vragen als:
  • Welk percentage van de mensen blijft de hele dag thuis?
  • Hoeveel frisse neuzen worden er gehaald? 
  • Met welk doel worden nog verplaatsingen gemaakt? 
  • Hoe lang verblijven mensen op andere locaties dan thuis? 
  • Welk deel van de verplaatsingen is met het openbaar vervoer? 
  • Wat zijn de regionale verschillen in gedrag? 
  • Gedragen jongeren zich anders dan ouderen? En werkt bijsturing? 
  • Komen mensen weer in beweging als de maatregelen versoepeld worden?  
  • Wat is het effect van maatregelenbelangrijke speeches, of nieuws? 

Bovengenoemde zaken zijn van dag tot dag te volgen en kunnen vergeleken worden met gemiddelden van vòòr de coronauitbraak. 

NVP in de media

Sinds de uitbraak van het coronavirus is er veel vraag naar expertise over verplaatsingsgedrag.
Wij hebben in de afgelopen periode meegewerkt aan onder meer deze publicaties: 

In de tweede golf gaan we weer wat vaker een blokje om (NRC, 26 oktober 2020)
We pasten ons reisgedrag maar mondjesmaat aan (De Stentor, 12 oktober 2020)
Riepen we de strenge regels over onszelf af? (AD, 30 september 2020)
De afgelopen maanden gingen we steeds vaker op pad (De Stentor, 29 september 2020)

Interview over het NVP met Peter van der Mede (BNR Zakendoen, 14 juli 2020)
Bekijk hier ons gedrag in tijden van versoepeling (AD, 25 mei 2020)
Hoe ons reisgedrag in Oost-Nederland drastisch veranderde (De Stentor, 23 mei 2020)
'Nederlander durft er weer wat vaker op uit blijkt uit de data' (de Volkskrant, 3 mei 2020) 
'Het wordt weer drukker', (NOS-Journaal, 2 mei 2020) 
Nederlanders zijn weer vaker op pad... (NRC, 2 mei 2020)

Nederlanders verplaatsen zich sinds vorige week weer iets meer (NOS, 22 april 2020)
Winkelstraten kunnen slechts eenvijfde capaciteit benutten na crisis (Radio 1, 20 april 2020) 
Nu de grootste coronapaniek weg is, neemt ook de saamhorigheid af (NOS, 20 april 2020) 
We laten de auto nog massaal staan, maar hoe lang nog? (NOS, 8 april 2020)
Data tonen ons hamstergedrag en de vele blokjes om (de Volkskrant7 april 2020)
Vanuit de lucht: hoe Nederland stilviel door corona (NOS op 3, 3 april 2020)
Fileprobleem is even geen probleem meer (BNR Nieuwsradio, 2 april 2020,) 
DAT.Mobility brengt veranderende mobiliteitspatronen in kaart (Verkeerskunde, 26 maart 2020)
Wat zegt 65% daling verkeersdrukte over de tijd na de crisis (Verkeersnet, 24 maart 2020)
Hoe Nederland zich verplaatste in het coronaweekend (de Volkskrant, 23 maart 2020)

Enquêtering en achtergrond

Het verplaatsingsgedrag van NVP deelnemers wordt continu gemeten. Maar het is ook mogelijk om dezelfde mensen te benaderen om vragen te stellen over hun verplaatsingsgedrag of andere onderwerpen.

Het NVP bevat nu data van ruim 13.000 personen, waarvan er op dagelijkse basis zo’n 5.000 meedoen: informatie over meer dan 3 miljoen verplaatsingen in Nederland en daarbuiten. Het aantal deelnemers kan op basis van het achterliggende vaste onderzoekspanel van Kantar (100.000 panelleden) snel worden uitgebreid. 

Het NVP begon in het najaar van 2018 met een klein aantal panelleden. Het aantal groeide daarna naar enkele duizenden tot een stabiele omvang van vijfduizend mensen. Het NVP wil toegetreden panelleden zo lang mogelijk behouden. Veel deelnemers dragen al maanden bij.
Dit maakt dat het NVP veranderingen in activiteiten- en verplaatsingsgedrag goed kan volgen, bijvoorbeeld door veranderingen in de gezinssituatie, verandering van baan of verhuizing. 

Ook kan het NVP ontwikkelingen en metingen vergelijken met een situatie uit het verleden of in een andere plaats. Daarmee zijn nulmetingen en vergelijkingscijfers steeds voorhanden. Naarmate het NVP langer bestaat worden de analysemogelijkheden groter. 

 

Contactpersonen

Heeft u inhoudelijke vragen over het Nederlands Verplaatsingspanel neem dan contact op met Peter van der Mede (pvdmede@dat.nl) of 06-2095 7904.

Media kunnen hun vragen stellen aan Jos Waltmans via 06-5393 7205.

Plannen én bijsturen van anderhalve-meter-mobiliteit (blog)

De laatste tijd is er veel aandacht voor de sterke afname van mobiliteit. Maar hoe moet dat straks als we stapje voor stapje weer op pad mogen? Steden zullen zich daar nu al op moeten gaan voorbereiden. Dat is best een opgave, want we bevinden ons op onontgonnen terrein. Actuele data is hierbij onmisbaar. Lees verder.

De Mobiliteitstransitie monitoren met het Nederlands verplaatsingspanel

Zet de ingezette mobiliteitstransitie door? Blijven we inderdaad meer thuiswerken? Wat betekenen deze trends voor uw stad of regio? Het Nederlands Verplaatsingspanel leent zich bij uitstek om mobiliteitsbeleid actueel te monitoren. U leest hier meer over in ons paper over monitoring van de mobiliteitstransitie. Laat uw gegevens achter en vraag het paper hier aan:

Stuurt u mij de paper over de ‘mobiliteitstransitiemonitor’

vul hier uw voor- en achternaam in