Dataverzameling in lijn met de privacy regelgeving

Alle data die onderdeel is van het Nederlands Verplaatsingspanel (NVP), worden met volledige en heldere toestemming van deelnemers aan het NVP verzameld, waarbij de afspraak is dat individuele gegevens nooit met derden worden gedeeld.

Alle partijen bewaken de ethisch verantwoorde verzameling van de informatie. De deelnemers aan het panel lijden geen verlies aan functionaliteit of toegang tot apps als ze uit het panel stappen, noch zijn zij op een andere manier afhankelijk van deelname aan het NVP.

De betrokken partijen (Dat.mobility, Kantar, en Mobidot) zijn zich bewust van de noodzaak tot zeer strikte naleving van privacy richtlijnen (AVG) en dragen zorg voor de veiligheid van de database. De betrokken partijen hebben wederzijdse verwerkersovereenkomsten met elkaar gesloten conform de AVG.

Alle partijen zijn ISO 27001 gecertificeerd. ISO27001 is een wereldwijd erkende norm op het gebied van informatiebeveiliging. De historische database van NVP wordt beheerd door Dat.mobility. Binnen Dat.mobility houdt een separate IT afdeling (security officer) toezicht op de veiligheid van de data.

Meer informatie
Wilt u meer weten over het Nederlands Verplaatstingspanel en de mogelijke toepassingen? Neem dan contact op met Peter van der Mede op via (+31)(0)6 20 95 79 04 of pvdmede@dat.nl.