Mobiliteitsdata krachtig in beeld

Altijd en overal toegang tot relevante mobiliteitsdata, dát bieden DAT.Mobility en Goudappel Coffeng sinds dit jaar met het nieuwe online platform OmniTRANS Next. Naast het ontsluiten van bestaande verkeersmodellen wordt daar nu ook gemeten data uit mobiele databronnen aan toegevoegd. Het doel? de kloof tussen dataspecialisten en beleidsstrategen verkleinen.

Goed mobiliteitsbeleid vraagt om een kwantitatieve onderbouwing en interactie met veel stakeholders. Mobiliteit en bereikbaarheid gaan immers iedereen aan. Overheden gebruiken hiervoor verkeersmodellen om beleidsvisies cijfermatig te ondersteunen en verschillende richtingen af te wegen.

Maar dit proces is niet altijd eenvoudig. Verkeersmodellen en andere mobiliteitsdata zijn complex en alleen toegankelijk via gespecialiseerde software. Meer dan eens is er een kloof merkbaar tussen de ruimtelijk strategen en de specialistische verkeerskundigen. Dit resulteert erin dat beschikbare informatie lang niet altijd optimaal in het beleidsproces worden ingezet. De nieuwe webtool OmniTRANS next analytics biedt hier nu een oplossing voor.  Altijd en overal toegang tot relevante mobiliteitsdata is de kern van OmniTRANS next analytics. Deze nieuwe (webbased) tool speelt in op de grote behoefte aan sneller en beter inzicht bij beleidsmakers - op ieder moment. Met OmniTRANS next worden ingewikkelde verkeersmodellen visueel aantrekkelijk gedeeld met derden en zijn alle belangrijke modelanalyses achter één inlog voor de gehele ambtelijke organisatie beschikbaar. Verkeersmodellen en andere vormen van mobiliteitsdata komen via laptop, tablet en smartphone onder handbereik. Snel even bij de wethouder aan tafel de verkeersprognose van die ene variant van vorig jaar bekijken? Dat kan nu.

Nieuwe data samengebracht: Mobiliteitsspectrum Nederland
OmniTRANS next biedt meer dan verkeersmodeldata. DAT.Mobility werkt aan een fusie tussen Mobiele Telefoniedata en GPS-tracking data uit het Nederlands Verplaatsingspanel. Daarmee wordt een database opgebouwd met intensiteiten en HB-patronen voor auto, openbaar vervoer en fiets op ieder wegvak: het Mobiliteitsspectrum Nederland. We benutten hiermee de kracht van diverse databronnen om ze beter inzetbaar te maken in beleidsprocessen. De eerste versie van het Spectrum ontsluiten we in de vorm van gemeten HB-patronen voor het autoverkeer inmiddels via OmniTRANS next. Begin 2020 voegen we informatie voor het openbaar vervoer en de fiets toe. Diverse opdrachtgevers maken inmiddels gebruiken van deze krachtige analyse als input voor bijvoorbeeld gemeentelijke mobiliteitsvisies.