Realtime Traffic Prediction (RTP)

Van reactief naar proactief verkeersmanagement

Realtime Traffic Prediction (RTP) is een beslissingsondersteunende filosofie die wegbeheerders helpt om de bereikbaarheid van wegverkeer continue te optimaliseren. Realtime Traffic Prediction helpt verkeersmanagers in een verkeerscentrale om beslissingen over het wel of niet ingrijpen met regelscenario’s te onderbouwen. Om te kunnen anticiperen kan RTP verkeersregelscenario’s trigger-based activeren.

Meetlussen, iVRI’s en Floating Car Data geven steeds meer inzicht over actuele intensiteiten en snelheden. Maar deze informatie is niet altijd overzichtelijk, volledig en realtime beschikbaar bij verkeersmanagers. Door deze databronnen te combineren geeft Realtime Traffic Prediction voortdurend een compleet overzicht van verkeersdrukte én doorstroomsnelheden op het gehele wegennet. Van daaruit worden predicties gemaakt van de verkeerssituatie tot 60 minuten vooruit..

In een steeds drukkere omgeving maakt Realtime Traffic Prediction de volgende stap in verkeersmanagement door nóg beter te optimaliseren op de beschikbare infrastructuur. Proactief in plaats van reactief verkeersmanagement maakt het mogelijk te handelen voordat knelpunten ontstaan.

Voorspellingen vergroten de effectiviteit van verkeersmanagement

Het regent nu dus ik ga over een uur maar niet sporten

Blog door Luc Wismans, Associate Professor, Centre for Transport Studies, University of Twente

Met weersvoorspellingen vinden we het normaal om onze activiteiten af te stemmen op de voorspelling. We willen dus weten of het over een uur regent op het moment dat je wilt gaan (buiten) sporten. Met navigatiesystemen werkt het nog steeds als volgt: we stemmen ons gedrag af op de huidige situatie, maar niet op de situatie die wordt verwacht. Hoe mooi zou het zijn als je als automobilist weet hoe de verkeerscondities zijn op de bestemming tegen de tijd dat je daar arriveert? Je wilt het liefst een advies dat rekening houdt met de veranderende situatie tijdens je reis en je hebt er niets aan om te weten dat er nu een file staat in de buurt van je bestemming.

Dit gebrek aan effectieve voorspellingen gaat niet alleen op voor navigatiesystemen, maar is ook de dagelijkse praktijk in het verkeersmanagement. Met real-time predictie kan wél de stap gezet worden naar anticiperen in plaats van reageren. De tijd lijkt hier – ook beleidsmatig - rijp voor.

> Lees het blog van Luc Wismans

De werking van Realtime Traffic Prediction

Hoe kun je congestie voorspelllen?

Blog door Tineke School, wiskundige bij DAT.Mobility 

Data wordt steeds meer gemeengoed. In de wereld van verkeersmanagement zijn belangrijke bronnen onder andere Floating Car Data en data uit lussen in (snel)wegen en natuurlijk bij kruispunten.  

Floating car data geeft een beeld van de gereden snelheden op een weg; data uit lussen over de hoeveelheid voertuigen die daar precies rijden. Maar alleen door deze data te combineren krijg je een compleet plaatje van de actuele drukte en doorstroming. Want de intensiteiten worden immers niet overal bemeten. Door slim gebruik te maken van data en verkeerstheorie kan dit beeld compleet worden gemaakt en vervolgens worden uitgebreid naar het voorspellen van files. Dit prognosticeren van de verkeerssituatie in het komende uur heet Realtime Traffic Prediction.

> Lees het blog van Tineke School

“Beschikbare informatie wordt verfijnder”

Proef met Realtime Traffic Prediction helpt Deventer vooruit

De gemeente Deventer heeft recent de beschikking gekregen over Realtime Traffic Prediction. Dit is gekoppeld aan het verkeersmanagementsysteem MobiMaestro.

Hierdoor wordt het voor Nico van Beugen, senior verkeersregelkundige, en zijn collega’s mogelijk om het verkeer tot 30 minuten vooruit te voorspellen. “Jammer dat de coronacrisis roet in het eten gooit maar ik heb er vertrouwen in dat het werkt. Er is nu alleen minder verkeer op de weg om het onder kritische situaties te toetsen." De DRIPS in Deventer worden nu met Realtime Traffic Prediction aangestuurd. 

> Lees het interview met Nico van Beugen hier.

 

Contactpersonen

Heeft u inhoudelijke vragen over het Realtime Traffic Prediction, neem dan contact op met Henri Palm (hpalm@dat.nl)/+31 629 73 67 68 of Han Zwijnenberg (hzwijnenberg@goudappel.nl)/+31 620 52 11 59.