Privacy Statement Goudappel Groep BV
Goudappel Groep ziet het als haar verantwoordelijkheid om de privacy te beschermen van iedereen die betrokken is bij onze werkzaamheden. Dit gaat om klanten, partners, leveranciers, respondenten en proefpersonen, medewerkers, en andere geïnteresseerden. In dit Privacy Statement kunt u lezen op welke manier wij omgaan met persoonsgegevens en op welke wijze u met ons hierover contact kunt opnemen. Het Privacy Statement is opgesteld conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming van 25 mei 2018.

Omschrijving bedrijf
Goudappel Groep BV bestaat uit de werkmaatschappijen Goudappel Coffeng BV en DAT.Mobility BV De bedrijven onder de Goudappel Groep leveren adviezen, producten en diensten aan klanten op het vakgebied van ruimte en mobiliteit. Soms maken we daarvoor gebruik van persoonsgegevens.

Gebruik van deze website

Andere websites
Onze website bevat links naar andere websites, dit kunnen onze klanten, partners, YouTube et ecetera zijn. Ons privacybeleid is alleen van toepassing op de websites van Goudappel Groep. Dus wanneer u deze links naar andere websites gebruikt, dient u ook hun privacybeleid te raadplegen als u volledig op de hoogte wilt zijn van hun privacybeleid.

Cookies
Wanneer u de websites van de Goudappel Groep BV bezoekt, wordt er een klein bestand op de harde schijf van uw computer geplaatst. Deze zogenoemde Cookies maken onze websites nuttiger, door informatie over uw voorkeuren op te slaan. Dit maakt het in de toekomst makkelijker voor u om in te loggen en de website(s) te gebruiken. Cookies identificeren een internetgebruiker niet persoonlijk, maar de computer van een gebruiker wordt wel geïdentificeerd.

De meeste webbrowsers accepteren cookies automatisch, maar als u dat wilt, kunt u uw browser instellen om te voorkomen dat cookies automatisch worden geaccepteerd. Open de 'help'-sectie van uw browser, waarin de verschillende opties voor het omgaan met cookies worden uitgelegd. Als u cookies uitschakelt, hebt u mogelijk geen toegang tot alle functies op de onze websites.

De websites van de Goudappel Groep BV kunnen cookies verstrekken voor de volgende doeleinden:

 • Analyse – Wij optimaliseren graag de website door de gebruikers te volgen op de website, en hierdoor de gebruikerservaring te verbeteren
 • Het opslaan van uw eerder ingevulde formulieren – dit om tijd te besparen bij het invullen van nieuwe formulieren.
 • Het laten zien van onze advertenties wanneer u andere websites bezoekt.

Doel en gebruik van persoonsgegevens
De bedrijven onder de Goudappel Groep kunnen persoonlijke informatie verzamelen en gebruiken voor:

Voor eigen gebruik:

 • Informatie die u ons verstrekt met het oog op het verwerken van een zakelijke transactie
 • Informatie die u ons verstrekt via contactformulieren of externe downloads zoals naam, e-mailadres, telefoonnummer, postadres en bedrijf om informatie over onze software of services op te vragen.
 • Waar toegestaan, kunnen de bedrijven van de Goudappel Groep informatie verzamelen over bepaalde personen en bedrijven, verkregen door andere partijen. Dit helpt ons om onze administratie up to date te houden, uit te breiden en te analyseren. Maar ook om nieuwe klanten te identificeren en producten en diensten aan te bieden die voor u van belang kunnen zijn.
 • Waar toegestaan, kunnen de bedrijven van de Goudappel Groep persoonsgegevens verzamelen en/of verwerken in het kader van een onderzoek ten behoeve van een product of dienst.

In opdracht van een klant:

 • De bedrijven van de Goudappel Groep kunnen persoonsgegevens verzamelen en/of verwerken in het kader van een onderzoek ten behoeve van advies, product of dienst. In deze gevallen is er altijd sprake van een verwerkersovereenkomst die bedrijven van de Goudappel Groep sluiten met een opdrachtgever. Het bedrijf van de Goudappel Groep is dan de Verwerker in de zin van de AVG 2018 en de opdrachtgever is Verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG 2018.

We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit Privacy Statement tenzij u daar  vooraf uw toestemming voor heeft gegeven!

Wel kunnen wij uw persoonsgegevens door een derde partij laten verwerken. In dat geval sluiten we altijd een (sub)verwerkersovereenkomst met deze partij. In zo’n overeenkomst wordt de derde partij altijd verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Rechten van de persoon
Als uw persoonsgegevens zijn opgenomen in onze bestanden, heeft u de volgende rechten:

   • Recht op inzage. Op uw verzoek geven wij inzage in de persoonsgegevens die we van u hebben verzameld.
   • Recht op rectificatie. Op uw verzoek rectificeren uw persoonsgegevens.
   • Recht op indienen van een klacht bij AP. U kunt een klacht over het gebruik van uw persoonsgegevens indienen bij de AP https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons
   • Recht op overdracht. Op uw verzoek dragen we uw persoonsgegevens over naar een andere organisatie.
   • Recht op stoppen van gebruik. Op uw verzoek verwijderen we uw persoonsgegevens uit onze systemen.

Beveiliging en periode van opslag
Alle persoonlijke informatie die u ons verstrekt, blijft veilig en vertrouwelijk. We zullen uw informatie niet delen met derden, met uitzondering van specifieke verwerkingen waarvoor we specifieke (sub)verwerkingsovereenkomst sluiten.  Om de aan ons verstrekte informatie te beschermen tegen verlies, misbruik en ongeoorloofde toegang, openbaarmaking, wijziging of vernietiging, zijn we ISO 27001 gecertificeerd.

We kunnen uw persoonlijke informatie en / of gebruikersinformatie moeten vrijgeven als wij daartoe worden gesommeerd door politie of justitie

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor ze zijn verzameld. Na afloop daarvan vernietigen we de gegevens.

Updates voor beleid
Goudappel Groep kan dit Privacy Statement bijwerken door een nieuwe versie op deze website te plaatsen, voor de meest recente versie van ons beleid bezoekt u onze website.

Contact
Als u contact wilt opnemen met Goudappel Groep BV over een aspect van ons privacybeleid, gebruikt u onderstaande gegevens:

Goudappel Groep BV
Snipperlingsdijk 4
7417 BJ Deventer
0570 666 222

info@goudappel.nl