Wegwerkmeldingen en evenementen

Adequaat plannen en communiceren | 

Wegafsluitingen of stremmingen zijn al vervelend genoeg, laat staan onverwachte en slecht afgestemde wegwerkzaamheden. Goede afstemming tussen wegbeheerders voorkomt onnodige hinder. DAT.Mobility biedt oplossingen om deze hinder tot een minimum te beperken.

Verkeersmodel Stadsregie
Voor de gemeente Den Haag is verkeersmodel Stadsregie ontwikkeld. Dit is een webbased tool waarbij wegwerkmeldingen gecombineerd zijn met een verkeersmodel om direct inzicht te geven in de verkeershinder. Het biedt planningsmedewerkers een instrument om de complexe puzzel van wegwerkzaamheden, bouwactiviteiten en evenementen op te lossen zonder dat uw stad onbereikbaar wordt. 


Melvin

Sinds de start van DAT.Mobility beschikken we over een webapplicatie om wegwerkmeldingen en evenementen op elkaar af te stemmen. Deze site is in gebruik in grote delen van Nederland. Op dit moment werkt DAT.Mobility voor de Nationale Databank Wegverkeersgegevens (NDW) aan een nieuwe generatie genaamd Melvin: Meldsysteem Verstoringen Infrastructuur Nederland. Melvin heeft de potentie om op nationaal niveau hét uniforme systeem te worden voor wegwerkzaamheden en evenementen. Met als doel het minimaliseren van verkeershinder. De voortgang van MELVIN kan gevolgd worden via de nieuwsbrieven van het NDW, welke hier te vinden zijn (de nieuwsbrieven staan onderaan de pagina).