Verkeersmodellering: OmniTRANS

OmniTRANS: dé tool-box om mobiliteit te plannen | 

Hoe staat het met de mobiliteitsvraag over 5, 10 of 15 jaar en welk beleid past daarbij? Welk effect heeft een wijziging van het wegennet of het openbaar vervoer? Hier wilt u antwoord op om de bereikbaarheid van steden nu, morgen en in de toekomst te garanderen. Dit betekent dat we het maximale uit de infrastructuur willen halen met de juiste verkeersmanagementmaatregelen, veilige fietsvoorzieningen en geoptimaliseerd openbaar vervoer.


OmniTRANS: dé toolbox op basis van uw en onze ervaringen
De kracht van OmniTRANS is dat het juist met een veelheid aan vragen, en hun onderlinge samenhang, goed omgaat. Effecten op de mobiliteit worden duidelijk gekwantificeerd, gepresenteerd en gevisualiseerd. OmniTRANS is dan ook ontwikkeld samen met de mobiliteitsexperts van Goudappel Coffeng dus vanuit de vragen van ministeries, lokale overheden, wegbeheerders, wegenbouwers, beleids-medewerkers en consultants. Al 30 jaar lang is OmniTRANS het verkeersmodelleringsplatform van Nederland en de ontwikkelingen gaan door.

OmniTRANS (versie 8.0), de belangrijkste karakteristieken:

Klik voor een eerste kennismaking op bijgaande leaflet. 

Ga naar specifieke informatie: