Rijcurvesimulaties

Voor een passend weg- en kruispuntontwerp |

Voertuigen hebben ruimte nodig om te manoeuvreren. Maar hoeveel? En de ruimte is vaak beperkt. Met CURSIM kunt u rijcurvesimulaties uitvoeren om vast te stellen of er voldoende ruimte is voor veilige manoeuvres. Met CURSIM kunt u voor ieder type voertuig (ook exceptioneel transport) iedere gewenste manoeuvre (zowel voor- als achteruit) realistisch simuleren.

Meer dan het 'halen van de bocht'

Rijcurvesimulaties worden veelal uitgevoerd om de kwaliteit van een ontwerp te toetsen. Deze kwaliteit gaat verder dan het 'kunnen halen van de bocht'. Bij een goed ontwerp kunnen voertuigen manoeuvreren:

  • zonder schade (en herstelkosten) te veroorzaken;
  • met voldoende snelheid zodat de doorstroming optimaal blijft;
  • met comfort voor chauffeur en eventuele passagiers;
  • met voldoende veiligheid voor fietsers en voetgangers.

Bekijk hier de informatie van CurSim