Realtime Traffic Prediction

Realtime Traffic Prediction (RTP) is een beslissingsondersteunende filosofie die wegbeheerders helpt om de bereikbaarheid van wegverkeer continue te optimaliseren. Dit doet het door voortdurend een compleet overzicht te geven van verkeersdrukte en doorstroom snel op het gehele wegennet en van daaruit predicties te maken van de verkeerssituatie tot 60 minuten vooruit.

Realtime Traffic Prediction kan gebruikt worden als een beslissend ondersteunend systeem in een verkeerscentrale maar ook volledig automatisch trigger based regelscenario’s aansturen. Proactief in plaats van reactief verkeersmanagement is de sleutel tot het borgen van bereikbaarheid in een steeds drukkere omgeving.

klik hier voor meer informatie over Realtime Traffic Prediction.