Monitoren en dashboards

Data wordt informatie | 

Wij begrijpen verkeersdata en door deze te combineren met andere databronnen en te visualiseren maken wij hiervan informatie. We doen dit onder andere door het ontwikkelen (en hosten) van dashboards: technisch robuust, statistisch verantwoord en functioneel doeltreffend. Zodat altijd duidelijk is wat de veranderingen in de tijd zijn waardoor adequaat beleid getoetst en verder ontwikkeld kan worden. 

Ter illustratie zes voorbeelden:

Fietsmonitor Drenthe: een totaal overzicht om het fietsbeleid te monitoren.

View.DAT: gericht inzicht in verplaatsingspatronen op basis van Mobiele telefoondata. 

AEB-dashboard: met cameraherkenning afhandelingstijden, verblijftijden en leveringen op het terrein van Afval Energie Bedrijf AEB Amsterdam monitoren.

MyTripper:
geeft gebruikers van leaseauto’s en mobiliteitsdiensten continu inzicht in mobiliteitsgedrag.

OV-monitor vervoerregio Amsterdam: de kwaliteit van de aangeboden dienstverlening real time in beeld.
Vlog-viewer: monitoren van de verkeersdrukte op basis van actuele verkeersinformatie