Mobiliteit en milieueffecten

Milieuconsequenties in beeld |

Ruimtelijke ontwikkelingen en de daarmee samenhangende mobiliteit hebben onmiskenbaar effecten op het milieu (geluid, luchtkwaliteit en Co2). Met Icinity kunnen de effecten hiervan in beeld worden gebracht en worden getoetst aan de wettelijke kaders. Icinity is een applicatie voor het bouwen, presenteren en analyseren van milieumodellen. Meer dan honderd Nederlandse gemeenten, vaak verenigd in regionale milieudiensten, maken inmiddels gebruik van Icinity. 

Data en resultaten direct voorhanden 
De kracht is dat alle benodigde informatie (databestanden van zowel verkeer als ruimtelijke omgeving) (zowel verkeer als ruimtelijke) direct voorhanden zijn en jaarlijks worden geactualiseerd. Deze informatie kan (automatisch) worden aangeboden aan elk rekenmodel (voor lucht en geluid) waarna de resultaten weer worden opgenomen in Icinity. De resultaten hiervan worden weer opgenomen in iCinity. Ten slotte kunt u alles presenteren, analyseren en delen met anderen. Alle mobiliteit-gerelateerde milieugegevens bevinden zich zo consistent op één centrale locatie, overal en altijd beschikbaar en passend binnen de Europese milieurichtlijnen.   

Kijk voor een overzicht van de huidige gebruikers, die hun gegevens openbaar hebben gemaakt, op Icinity.