Decision making data

Maatwerk in GIS, IT en data |

Professioneel IT-vakmanschap, GIS-applicaties en data voor mobiliteitsvraagstukken zijn onze speerpunten. We hebben alle vaardigheden in huis en werken met korte lijnen. Wij kunnen programmeren, maar altijd vanuit de inhoud en met begrip van het kader en bijbehorende processen. Zo bouwen we (GIS)applicaties met een heldere en praktische meerwaarde, die data verwerken en informatie leveren. Traceerbaar, toetsbaar en herhaalbaar. Wij brengen zo (objectief) inzicht aan de bestuurderstafel zodat u beter kunt besluiten over uw stad, dorp of regio - daar waar beleid, technologie en toepassing bij elkaar moeten komen zorgen wij voor decision making data.

Een aantal voorbeelden van maatwerk:

  • Bereikbaarheidsanalyse van steden;
  • Milieukaarten en EU-geluidshinder;
  • Koppelen van netwerken;
  • Sociaal economische analyses;
  • Koopstroomanalyses;
  • Bereikbaarheid voorzieningen en hulpdiensten;
  • Dataverijking tbv van verkeers- en milieumodellen;
  • Analyses met floating car data (HERE, BeMobile, Inrix, TomTom).