Disclaimer

Deze disclaimer behoort bij de website www.dat.nl van Dat.Mobility BV.

Privacyverklaring
Deze website houdt met een teller het aantal bezoekers bij, de websites waar zij van afkomstig zijn en via welke provider men toegang heeft tot het internet. De resultaten worden uitsluitend in geaggregeerde en in niet tot individuele personen herleidbare vorm gebruikt. Verzamelde (persoons)gegevens worden niet aan derden verkocht of ter beschikking gesteld, behoudens speciale omstandigheden, bijvoorbeeld indien wettelijk vereist.

Overige juridische informatie
Dat.Mobility BV is zorgvuldig bij het vervaardigen, samenstellen en verspreiden van de informatie op deze website, maar kan niet instaan voor de juistheid of volledigheid hiervan. Dat.Mobility BV aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor schade ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op deze website. De informatie en aanbevelingen op de website kunnen zonder voorafgaande waarschuwing of kennisgeving worden gewijzigd. Het auteursrecht op de website berust bij Dat.Mobility BV of bij derden die met toestemming (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld aan Dat.Mobility BV. Vermenigvuldiging in wat voor vorm dan ook mag alleen na voorafgaande toestemming door Dat.Mobility BV.