Verplaatsingen afgelopen donderdag: overdag meer fietsen en wandelen

22 maart 2020

Collega Sander van der Drift analyseerde dit weekend verplaatsingen in Nederland op donderdag 19 maart ten opzichte van een normale donderdag. Deze animatie op basis van het Nederlands Verplaatsingspanel laat zien dat er overdag meer wordt gefietst en gewandeld. Het autoverkeer is sterk afgenomen, de ochtend- en avondspits zijn vrijwel verdwenen en het openbaar vervoer wordt praktisch niet meer gebruikt.

Met het Nederlands Verplaatsingspanel (NVP) brengen we ook in beeld in welke mate de afkondigde maatregelen om (te snelle) verspreiding van Corona te verhinderen, het gewenste effect hebben op ons verplaatsingsgedrag. Dit geeft een goed beeld van de informatierijkdom die deze databron kan bieden. Doordat we ook beschikken over (anonieme) persoonskenmerken en (afgeleide) motieven zijn talloze zinvolle en actuele analyses mogelijk. Het NVP is een gezamenlijk initiatief van DAT.Mobility, Kantar en Mobidot. 

Bekijk het via deze link.