Veel belangstelling voor 'The Next Step'

19 september 2018

Gisteren organiseerden we in de Utrechtse Jaarbeurs een klantendag met als titel 'The Next Step, van mobiliteitsdata naar beleidsinformatie'.

Waar inleider Wim Korver sprak over het snelgroeiende aanbod van digitale databronnen ('Onze indruk is dat er de komende jaren fundamentele veranderingen gaan plaatsvinden in ons mobiliteitssysteem') spraken Erik Verroen van Rijkswaterstaat ('De informatiebehoefte van mobiliteitsbeleid'), Peter Kant van DAT.Mobility ('Beleidsvragen sturen modelinnovaties') en Kees de Leeuw van de gemeente Den Haag (‘Monitoren van doelstellingen uit de Haagse Nota Mobiliteit’) via drie bijzonder boeiende presentaties tot de aanwezigen.

Waar de een opmerkte : ‘Mensen die twijfelen voorspellen beter’, 'Onzekerheid moet je zichtbaar maken' en 'De zweetfactor van een speedbike is belangrijker dan de snelheid' (Verroen), sprak een ander weer over 'Door de tijd heen zijn er groeibriljantjes ontstaan die direct inzetbaar zijn' (Kant) en 'Elke twee jaar monitoren is best ingewikkeld maar je moet roeien met de riemen die je hebt' (De Leeuw). Stefan de Graaf gaf als dagvoorzitter de aanzet tot de 9 discussietafels waar onder meer verkeersmodellering en oplossingsgerichtheid centraal stonden. Binnenkort volgt meer informatie.

Erik Verroen

Peter Kant

Kees de Leeuw

De discussietafels