NL | EN

Work.DAT

Wegwerkmeldingen online

Meldsysteem voor het afstemmen en communiceren van wegwerkzaamheden en evenementen

Manage mobility

Meldsysteem voor het afstemmen en communiceren van  wegwerkzaamheden en evenementen

Wegafsluitingen of stremmingen zijn al vervelend genoeg, laat staan onverwachte en slecht afgestemde wegwerkzaamheden. Goede afstemming tussen wegbeheerders voorkomt onnodige hinder. Een gebruikersvriendelijke webapplicatie maakt dat mogelijk en beperkt hinder tot een minimum.

Voor in eerste instantie de regio Twente ontwikkelde Goudappel Coffeng een interactieve website waarmee wegwerkzaamheden op elkaar afgestemd kunnen worden. Sinds de start van DAT.Mobility is de webapplicatie in ons beheer. Inmiddels is deze site in gebruik voor de stadsregio Arnhem-Nijmegen en de volledige provincies Overijssel, Gelderland, Noord-Brabant, Drenthe en Friesland. De wegbeheerders kunnen hun wegwerkzaamheden zo in plannen dat een bepaalde route maar één keer afgesloten hoeft te worden. Of er kan juist uitgesteld worden, zodat het verkeer van of naar een locatie niet volledig vastloopt tijdens 'parallelle' locaties en tijden. Ook incidenten of evenementen kunnen worden verwerkt. De websites maakt het de wegbeheerders erg gemakkelijk hun werkzaamheden in te voeren. Automatisch signaleert het systeem potentiële conflicten tussen ingevoerde werkzaamheden en afsluitingen. Ook kan de gebruiker zelf via tijdsplanningen en interactieve kaarten de (verwachte) toestand op de weg bekijken. Met e-mails houdt het systeem wegbeheerders, publiek en bijvoorbeeld de hulpdiensten op de hoogte, met informatie op maat.

Wegwerkmeldingen.nl synchroniseert met de Nationale Databank Wegverkeersgegevens (NDW) zodat er optimaal gebruik wordt gemaakt van beschikbare data.

Een recente uitbreiding van het systeem maakt het nu mogelijk om met een module de uitvoerder op straat te faciliteren in het live aanmelden en afmelden van de feitelijke wegafsluitingen, zodat het systeem altijd actuele informatie bevat.

Op dit moment werken we aan een nieuwe versie van de webapplicatie Wegwerkmeldingen Online. In juni 2015 wordt deze applicatie operationeel. Deze versie voldoet aan alle door het NDW gestelde eisen, kent nieuwe features en heeft een modernere uitstraling.


Functionaliteiten

 • sms-service
 • email-service
 • conflictdetectie
 • routezoekfunctie voor intekenen van werkzaamheden/omleidingen
 • uitgebreide omleidingsmodule
 • planningsoverzicht
 • uitwisseling met het NDW


Voordelen

 • Conflicten/interacties worden gedetecteerd tijdens het invoeren van de werkzaamheden/evenementen
 • Andere wegbeheerders en hulpdiensten worden direct op de hoogte gebracht van werkzaamheden/evenementen die voor hen relevant zijn
 • Weggebruikers/publiek worden via het meldsysteem direct op de hoogte gebracht van werkzaamheden/evenementen
 • Integratie met gemeentelijke websites mogelijk


Uitgelicht

 • In mei 2014 is een sms-service gelanceerd waarmee de daadwerkelijke werkzaamheden nog acurater beschikbaar zijn.
 • Bij het starten van de werkzaamheden wordt een sms-gestuurd om werkzaamheden aan te melden en na afloop worden de werkzaamheden afgemeld.
 • Weggebruikers rijden dus niet meer onnodig om als werkzaamheden eerder gereed zijn en komen niet onverwacht voor een afsluiting te staan van werkzaamheden die uitlopen