NL | EN

Work.DAT

Assen en TT-terrein in de toekomst beter bereikbaar

 
Assen krijgt een grootschalig stedelijk sensornetwerk (circa 200 sensoren) waarmee verschillende, praktisch bruikbare, toepassingen van complexe sensorsystemen worden ontwikkeld. Sensor City Mobility is geïnitieerd door de provincie Drenthe en gemeente Assen.

Wij ontwikkellen een intelligent verkeersmanagementsysteem en een real-time verkeersmodel. Hiermee kunnen voorspellingen voor de korte termijn worden gedaan. Direct reageren op veranderende verkeerssituaties en anticiperen op verwachte ontwikkelingen is mogelijk door online monitoring van verkeersstromen en directe communicatie met (potentiële) verkeersdeelnemers. Toepassingen die de regio voor ogen heeft zijn onder andere de bereikbaarheid van de binnenstad van Assen (inclusief een intelligent parkeerverwijssysteem) en het beheer van evenementenverkeer rond het TT-terrein.
Het sensornetwerk leidt tot betere inwinsystemen voor verkeers- en parkeerinformatie, waarmee meet- en regelsystemen in de praktijk worden ontwikkeld en getest. Zo genereren verschillende bronnen betrouwbare verkeersinformatie (onder andere mobiele telefoons, camera’s en bluetooth). Verkeerslichten kunnen precies worden afgestemd op de verwachte verkeersvraag. Automobilisten krijgen informatie over verwachte reistijden, reistijden voor alternatieve routes en alternatieve vervoerswijzen. Resultaat is een betere verkeersdoorstroming en een forse reductie van verkeersemissies.

We werken in het consortium Sensor City Mobility samen met TNO, TomTom, DySI, MagicView, NXP, Elevation Concepts, 9292, Parkingware, Peek Traffic, Quest TC, Mobuy en Univé.

Sensor City Mobility wordt mede mogelijk gemaakt door de Europese Unie, Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling, het ministerie van EZ en het Samenwerkingsverband Noord-Nederland, KOERS NOORD. 

Meer informatie

Heeft u interesse in het eindrapport of heeft u vragen over het project, neem dan contact op via e-mail met Klaas Friso.

Opdrachtgever: Stichting Sensor City
Realisatie: 2011 - 2013

Sensor City Assen